TERMA DAN SYARAT

 
SYARAT PERMOHONAN
     
BIDANG PENGAJIAN
     
    1. Kejuruteraan Mekanikal 2.  Kejuruteraan Kimia
    3. Bioteknologi 4. Nanoteknologi
    5. Perakaunan 6. Kewangan
    7. Pemasaran Antarabangsa    
     
KELAYAKAN AKADEMIK    
     
1. Kejuruteraan Mekanikal, Kejuruteraan Kimia, Bioteknologi dan Nanoteknologi
         
  • Keputusan SPM 2013 dengan sekurang-kurangnya 9A termasuk subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik Tambahan, Matematik, Fizik/Kimia/Biologi dan mana-mana subjek yang berkaitan.
2. Perakaunan, Kewangan, Teknologi Maklumat dan Pemasaran Antarabangsa    
       
  • Keputusan SPM 2013 dengan sekurang-kurangnya 9A termasuk subjek Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik/Perakaunan/Matematik Tambahan, Sains/Fizik/Kimia/Biologi, Sejarah/Geografi dan mana-mana subjek yang berkaitan.
   
     
KELAYAKAN AM    
   
  • Warganegara Malaysia
  • Berumur tidak melebihi 18 tahun pada 31 Disember 2014
  • Menonjolkan ciri-ciri kepimpinan melalui penglibatan aktif dalam aktiviti kokurikulum
  • Mahir bertutur dan menulis dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia
   
     
TERMA DAN SYARAT TERMA DAN SYARAT
     
  • Jawatankuasa Pemilihan Felda Global Ventures Holdings Berhad berhak memilih calon-calon yang layak dan semua keputusan adalah muktamad.
  • Pemilihan kursus adalah terhad kepada jurusan yang ditawarkan dan tertakluk kepada keputusan Jawatankuasa Pemilihan.
  • Jawatankuasa Pemilihan berhak untuk meminda/menukar kriteria kelayakan bilamana perlu.
  • Calon-calon yang tidak layak, permohonan yang tidak lengkap dan permohonan yang diterima selepas tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan.